กำจัดสัตว์แมลงรบกวน โดยระบบนาโนเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ปลอดภัย ไร้สารพิษ 02-000-0615

นโยบายหลักของบริษัทนาโนไวท์ (ประเทศไทย)จำกัด   ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพดีที่สุด ต้นทุนถูกที่สุด และจำหน่ายหรือให้บริการในราคาที่ถูกที่สุด พยายามกดราคาสินค้าให้ถูกกว่า 50% ของราคาที่ลูกค้าสืบมาจากที่อื่น โดยเน้นต้นทุน การผลิต จะต้องมีต้นทุนของเทคโนโลยีมากกว่า 70% อีก 30% เป็นค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าบริหารจัดการ และค่าโฆษณา กำไรที่ได้จากธุรกิจเน้นช่วยเหลือคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็กนักเรียนยากจนที่เรียนหนังสือไม่เก่งหรือต้องออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร โดยลูกค้าสามารถช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวข้างต้นตามที่ลูกค้าต้องการ ให้การช่วยเหลือจัดหางาน รายได้พิเศษ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องหาเงิ